Nowoczesna księgowość 24

Prowadzimy kompleksowe i nowoczesne usługi księgowe wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie księgowe połączone z najnowszymi rozwiązaniami IT.

więcej informacji

Kadry i Płace

Prowadzimy pełen zakres usług Kadrowo-Płacowych. Wspieramy Firmy w sporządzaniu listy płac, wysyłki deklaracji ZUS oraz sporządzania deklaracji rocznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń

Prowadzimy Księgowość w Fundacjach i Stowarzyszeniach. Pełna obsługa organizacji pozarządowych zgodnie z wymogami prawa.

WIĘCEJ INFORMACJI

Księgowość dla małych firm

Świadczymy usługi księgowe dla małych firm. Odciążamy Przedsiębiorców z prowadzenia księgowości własnej firmy. Pomagamy przy zakładaniu pierwszej działalności gospodarczej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Rozliczenie podatku ryczałtowego

Wspomaganie przedsiębiorstw, które rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

WIĘCEJ INFORMACJI

Prowadzenie KPiR

Zakładanie i prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pełna Księgowość

Prowadzenie księgowości różnych podmiotów gospodarczych w zakresie usług min. prowadzenie ewidencji ksiąg handlowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Biznes plany

Pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie ze środków UE oraz dopilnujemy właściwego rozliczenia przyznanej dotacji.
Zajmujemy się sporządzaniem biznes planów – wniosków o dotacje do Urzędów Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, PARP, PAKD, ARMiR – na rozpoczęcie działalności gospodarczej, utworzenie nowego stanowiska pracy, doposażenia stanowiska pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pozostałe usługi

W zakresie monitorowania należności, zobowiązań oraz sporządzania sprawozdań rocznych dla właścicieli firm jak i osób fizycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

KADRY I PŁACE

Prowadzimy pełen zakres usług Kadrowo-Płacowych.
Wspieramy Firmy w sporządzaniu listy płac, wysyłki deklaracji ZUS oraz sporządzania deklaracji rocznych.

zgłoszenie pracodawcy do PIP
prowadzenie akt osobowych
przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zwolnieniem (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadectwa pracy, zaświadczenia o dochodach, itp.)
zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
sporządzanie list płac dla pracowników etatowych oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło
prowadzenie rozliczeń uczniów praktycznej nauki zawodu, stażystów
sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędu skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń
przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
sporządzanie rozliczeń z PFRON

KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

Prowadzimy Księgowość w Fundacjach i Stowarzyszeniach. Pełna obsługa organizacji pozarządowych zgodnie z wymogami prawa.

NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ 24

Prowadzimy kompleksowe i nowoczesne usługi księgowe wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie księgowe połączone z najnowszymi rozwiązaniami IT. 

KSIĘGOWOŚĆ DLA MAŁYCH FIRM

Świadczymy usługi księgowe dla małych firm. Odciążamy Przedsiębiorców z prowadzenia księgowości własnej firmy. Pomagamy przy zakładaniu pierwszej działalności gospodarczej.

ROZLICZENIE PODATKU RYCZAŁTOWEGO

Wspomaganie przedsiębiorstw, które rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W ramach usługi oferujemy:

ryczałtową ewidencję przychodów ( ryczałt ewidencjonowany)
ewidencję podatku od towarów i usług ( rejestry VAT)
ewidencję podatku od towarów i usług (ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie rozliczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego
rozliczenie właścicieli wobec urzędu skarbowego i ZUS
wszelkiego rodzaju analizy ekonomiczne, zestawienia, porady w zakresie prowadzonej działalności

PROWADZENIE KPiR

Zakładanie i prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

W ramach usługi oferujemy:

ewidencję przychodów i rozchodów
ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
ewidencję podatku od towarów i usług (rejestry VAT)
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie rozliczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego
rozliczenie właścicieli wobec urzędu skarbowego i ZUS
wszelkiego rodzaju analizy, zestawienia, porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie księgowości różnych podmiotów gospodarczych w zakresie usług min. prowadzenie ewidencji ksiąg handlowych.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

opracowanie polityki rachunkowości i modyfikację planu kont
prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
dokonywanie analiz ekonomiczno-finansowych, wniosków kredytowych oraz innych opracowań na miarę potrzeb klienta
prowadzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i deklaracji rozliczeniowych na podstawie danych, wynikających z wpisów do ewidencji
zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kontem podatkowym i rachunkowym wraz kompletną sprawozdawczością oraz rozliczeniem właścicieli
przygotowywanie niezbędnych zestawień dla Zarządu, Rady Nadzorczej
monitoring należności i zobowiązań
naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie rozliczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego
reprezentowanie przed ZUS, US, bankami oraz urzędami

BIZNES PLANY

Pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie ze środków UE oraz dopilnujemy właściwego rozliczenia przyznanej dotacji.

Zajmujemy się sporządzaniem biznes planów – wniosków o dotacje do Urzędów Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, PARP, PAKD, ARMiR – na rozpoczęcie działalności gospodarczej, utworzenie nowego stanowiska pracy, doposażenia stanowiska pracy.

POZOSTAŁE USŁUGI KSIĘGOWE

W zakresie monitorowania należności, zobowiązań oraz sporządzania sprawozdań rocznych dla właścicieli firm jak i osób fizycznych.

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top