Współpraca

Zasady współpracy:
 
  1. Spotkanie z naszym pracownikiem jest etapem rozpoczynającym współpracę. Jego zadaniem jest poznanie potrzeb klienta i opracowanie indywidualnej oferty świadczenia usług.

  2. Po podjęciu decyzji następuje podpisanie umowy.

  3. Pod koniec każdego miesiąca nasi pracownicy sporządzają listy płac, deklaracje ZUS, przelewy i sprawozdania. Przekazują klientom mailowo, w siedzibie biura rachunkowego lub dostarczają do siedziby firmy.

  4. Do dnia 10 każdego miesiąca klient dostarcza do biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc niezbędnych do sporządzenia niezbędnych rozliczeń objętych umową. Za dodatkową opłatą dokumenty mogą być odebrane przez naszego pracownika z siedziby firmy klienta.

  5. Po zaksięgowaniu informujemy naszych klientów telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym i wysokości podatków.

  6. Nasza kancelaria wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do Urzędu Skarbowego. Przygotowujemy przelewy bankowe na podatki.

  7. Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie kancelarii i oddawane są po zamknięciu roku podatkowego, sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

  8. W razie kontroli pracownicy naszego biura reprezentują klienta przed organami kontrolującymi.

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa "PERFECT" uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 ...

Data dodania: 2021-02-01 18:00:00

Nie ograniczamy się do wykonywania zawodu, lecz aktywnie współpracujemy z Klientami, w celu rozpoznania ryzyk oraz doboru optymalnego rozwiązania gospodarczego. Maksymalne korzyści, przy minimalnych nakładach, to nasze motto.