Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zapewnimy Państwu rozliczenie podatkowe oraz kadrowo-płacowe.

W ramach usługi oferujemy:

- ewidencję przychodów i rozchodów,
- ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencję podatku od towarów i usług ( rejestry VAT)
- naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie rozliczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego,
- rozliczenie właścicieli wobec urzędu skarbowego i ZUS
- wszelkiego rodzaju analizy, zestawienia, porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa "PERFECT" uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 ...

Data dodania: 2021-02-01 18:00:00

Nie ograniczamy się do wykonywania zawodu, lecz aktywnie współpracujemy z Klientami, w celu rozpoznania ryzyk oraz doboru optymalnego rozwiązania gospodarczego. Maksymalne korzyści, przy minimalnych nakładach, to nasze motto.