Pełna rachunkowość

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę księgowo-płacową

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

- opracowanie polityki rachunkowości i modyfikację planu kont,
- prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
- dokonywanie analiz ekonomiczno-finansowych, wniosków kredytowych oraz innych opracowań na miarę potrzeb klienta,
- prowadzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i deklaracji rozliczeniowych na podstawie danych,wynikających z wpisów do ewidencji,
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kontem podatkowym i rachunkowym wraz kompletną sprawozdawczością oraz rozliczeniem właścicieli,
- przygotowywanie niezbędnych zestawień dla Zarządu, Rady Nadzorczej,
- monitoring należności i zobowiązań,
- naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie rozliczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego,
- reprezentowanie przed ZUS, US, bankami oraz urzędami,

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa "PERFECT" uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 ...

Data dodania: 2021-02-01 18:00:00

Nie ograniczamy się do wykonywania zawodu, lecz aktywnie współpracujemy z Klientami, w celu rozpoznania ryzyk oraz doboru optymalnego rozwiązania gospodarczego. Maksymalne korzyści, przy minimalnych nakładach, to nasze motto.