Kadry i płace

W ramach usługi oferujemy:

- zgłoszenie pracodawcy do PIP,
- prowadzenie akt osobowych,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zwolnieniem (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadectwa pracy, zaświadczenia o dochodach, itp.),
- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
- sporządzanie list płac dla pracowników etatowych oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło,
- prowadzenie rozliczeń uczniów praktycznej nauki zawodu, stażystów,
- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędu skarbowego od wypłaconych wynagrodzeń,
- przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników ,
- sporządzanie rozliczeń z PFRON,

Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa "PERFECT" uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 ...

Data dodania: 2021-02-01 18:00:00

Nie ograniczamy się do wykonywania zawodu, lecz aktywnie współpracujemy z Klientami, w celu rozpoznania ryzyk oraz doboru optymalnego rozwiązania gospodarczego. Maksymalne korzyści, przy minimalnych nakładach, to nasze motto.